!!! NOVĚ VYHLÁŠENÁ PROTIKORONAVIROVÁ OPATŘENÍ JSOU PŘÍČINOU ZRUŠENÍ SLAVNOSTÍ PIVA F.O.POUPĚTE 25.9.2020 V BRNĚ NA ŠILINGROVĚ NÁMĚSTÍ. V DANÉM PROSTORU NELZE GARANTOVAT ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PODLE AKTUÁLNÍCH REGULÍ !!!

Svoji roli při rozhodování o konání akce sehrává také nejednoznačnost různých souvisejících výkladů, co se může a co ne... Přesto produkční tým zachoval původně plánovanou důležitou součást setkání milovníků zlatého moku a jeho tradic v naší zemi – ODHALENÍ SOCHY FRANTIŠKA ONDŘEJE POUPĚTE v pátek 25.9.2020 odpoledne v 16.00 hodin. Novou sochou bude vzdán hold významné brněnské osobnosti, která před dvěma stoletími položila základy současného českého pivovarnictví a jeho slávy a popularity ve světě. Současně všichni vyhlížíme nový termín pivních slavností v roce 2021 podle vývoje možností zdravého shromažďování lidí.

-----

MÍSTO KONÁNÍ

Šilingrovo náměstí
602 00 Brno

facebook / Slavnosti piva F.O. Poupěte probíhají v rámci festivalu IGNIS BRUNENSIS / změna programu vyhrazena
producent: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. E-MAIL